Náš polodenní výlet do Kroměříže

V úterý 21.6.2016 jsme se vypravili s dětmi na polodenní výlet do blízkého Kroměříže. První naše zastávka byla v Podzámecké zahradě, kde jsme měli objednaný vláček pro děti. Vyjeli jsme ze stanoviště pod zámeckými schody a jízda pokračovala napříč zahradou. Viděli jsme zajímavé stromy, stavby a známá zvířátka.

U cesty kolem nás skákaly veverky, na sluníčku se hřála malá kačátka, potkávali jsme i pyšné pávy, které bylo slyšet už zdaleka a někteří z nich se nám pochválily svým barevným peřím. Cestu nám zpříjemňovaly známé písničky a příjemné poučné slovo, které nás seznamovalo s historií celé Podzámecké zahrady, kde se často v dávných dobách procházely princezny se svým doprovodem. 

Po vyhlídkové jízdě děti ve stínu stromů posvačily dobroty z domova a takto posilněni jsme se vypravili ke stanovišti našich autobusů, abychom vyrazili do Květné zahrady, která byla dalším cílem našeho výletu. Zrekonstruovaná, nádherně upravená zahrada nás lákala k procházce a my jsme této možnosti plně využili. Prohlédli jsme si zaječí vrch, nádhernou fontánu s vodotryskem, rotundu s kyvadlem, navštívili jsme vyhlídkovou trasu nad terasami zámecké kolonády a nakonec jsme zkusili děti vypustit do známého bludiště z keřů.

Sláva, nikdo z nich se nám neztratil, barevné čepičky fungovaly skvěle. Unavení, ale spokojení jsme se odebrali do našich autobusů, abychom vyrazili směr Tlumačov. Blížila se doba oběda, na který jsme se zvláště po dnešní polodenní túře moc těšili.