Rozloučení s angličtinou

Každý rok pořádá mateřská škola pro nejstarší děti bezplatný kroužek anglického jazyka. Také tento školní rok se výuky cizího jazyka účastnily dvě desítky dětí.

Od října až do června se seznamovaly s prvními anglickými slovíčky a učily se vytvářet jednoduchá slovní spojení.  Na společném závěrečném setkání, které se uskutečnilo 30.6.2016 se představily svým kamarádů a ukázaly, co všechno se během roku zvládly naučit. Zjistili jsme, že ovládají říci anglicky všechny barvy, umí napočítat bez chyby do desíti a ovládají také názvy zvířátek. 

S pomocí zvířecích čepiček nám předvedly a zazpívaly o obyvatelích jedné farmy, kteří si také umí hrát a dovádět, jako naše děti. Na závěr malé ukázkové půlhodinky rozdala paní učitelka Barbora Janoštíková, která vedla kroužek angličtiny všem účastníkům sladké odměny a výstupní diplom jako odměnu za celoroční práci dětí v kroužku anglického jazyka. Také jí patří velký dík za to, co děti naučila. Tyto nabité vědomosti snad zúročí v základní škole, kde na ně brzy čeká těžší angličtina, která snad bude pro ně v budoucnu vstupní branou do celého světa.