Vánoční besídka ve třídě „Sluníček“

Období svátků vánočních v mateřské škole s sebou přináší mimo jiné tradiční vánoční besídky v  jednotlivých třídách. Vždy se rádi rodičům, babičkám i dědečkům pochlubíme, co už umíme, co jsme se zvládli od začátku školního roku naučit.
Nejinak tomu bylo i letos.

V pondělí  12.12.2016 v odpoledních hodinách začala ve třídě nejstarších dětí letošní vánoční besídka. Za hojné účasti rodičů se v první části besídky děti pochlubily s básničkami a písničkami, které se od začátku školního roku naučily a věřte, nebylo jich málo.
Od září až do prosince je dlouhá doba a tomu odpovídala i délka první části programu, ve kterém jsme vzpomněli na začátek školního roku, na kamarády, na začínající podzim v zahradách i na polích a samozřejmě i na čerta. Mikuláše a anděla a na blížící se vánoční svátky. Ve druhé části vystoupení jsme všechny přítomné pozvali do šmoulí vesničky mezi  její malé modré obyvatele. Průvod Šmoulíků přivedl do třídy taťka Šmoula, nechyběla ani Šmoulinka a celá řada ostatních známých Šmoulíků. Ještě že jejich nepřátelé Gargamel a kocour Azrael zůstali doma.
Pásmo básniček o Šmoulech, které jsme s dětmi připravili, bylo proložené pěknými básničkami, písničkami , tanečky a pohybovými etudami. Nechyběl ani populární tanec „šmoulí macarena“, který strhl i rodiče a ti nás potleskem povzbudili k těm nejlepším výkonům. Tančily děti i paní učitelky a myslím si, že i přítomné diváky nenechala rytmická diskotéková melodie chladnými. Na závěr šmoulího pásma na nás všechny čekalo už na začátku besídky avizované překvapení. Na dveře se ozvalo zaklepání a do třídy vešel……. OPRAVDOVÝ ŠMOULA  –  a nejen tak obyčejný, na návštěvu k nám přišel přímo taťka Šmoula!! Přivítal se s námi, přinesl nám pozdravy ze šmoulí vesničky a v ruce držel proutěný košík, ze kterého se linulo do všech stran pronikavé světlo. Přinesl nám malé čajové svíčky s led světýlky – světlo betlémské, které rozdal všem přítomným dětem. Děti z taťky Šmouly nezpustily oči, tak byly z jeho návštěvy překvapené. Společně s ním i ostatními hosty jsme si společně zazpívali koledu „Nesem vám noviny“. Ve třídě se zhaslo hlavní světlo a děti do rytmu písničky mávaly drobnými světýlky. Besídku jsme ukončili už tradiční písničkou od Dády Patrasové „ Bílý slon“.
Dojemná slova, přání příjemně strávených vánoc, výkon našich dětí, kterým se besídka opravdu vydařila, přicházející atmosféra svátků a krásné melodie vánočních písniček, vyvolaly také mezi rodiči silné emoce a v nejedněch očích se objevily slzičky dojetí. Slova uznání, díků za předvedenou besídku a za trpělivou práci s dětmi nás od Vás velmi potěšily a motivovaly k pokračování naší nelehké, ale krásné práce.
Děkujeme Vám za ně!