Zápis dětí do mateřské školy na šk.rok 2020/21 – POZOR ZMĚNA!

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ :

Místo pro přijímání žádosti  : Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63

Zaslání poštou nebo osobně do schránky MŠ

Termín : 4.5.2020- 15.5.2020

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády způsobené výskytem onemocnění COVID-19, dochází ke změně v organizaci zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021:

  • Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
  • Podání žádostí o přijetí dítěte je možné pouze poštou nebo vložením žádosti do poštovní schránky MŠ. (Žádost o přijetí dítěte si můžete vytisknout z webových stránek MŠ Tlumačov, z oddílu „Dokumenty“ nebo vyzvednout osobně v chodbě před vstupem do MŠ, kde jsou volně připraveny k odebrání každé pondělí a středu od 14.00 – 16.00 hod.

Ředitelka MŠ Vám ihned po doručení žádosti pošle informační email, kterým potvrdí přijetí Vaší žádosti, přidělí Vašemu dítěti registrační číslo a bude Vás informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

  • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pošle zákonný zástupce současně ke kontrole údajů kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu a dle skutečnosti vyplní  „Čestné prohlášení k očkování , které je součástí žádosti. Pro ověření informací ředitelka školy porovná očkovací průkaz s platným očkovacím kalendářem, který má k dispozici.

Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka.

 

                                                         Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov