Informace pro rodiče

Ředitelství MŠ Tlumačov oznamuje rodičům, že v okolí školy probíhá rekonstrukce cesty a chodníků, tudíž parkování vozidel v těchto místech není v současné době možné. Vjezd ke škole bude povolen pouze z hlavní cesty. Vzhledem k omezeným možnostem parkování, prosíme rodiče, aby zvážili možnost odstavení svých automobilů v nejbližším okolí školy nebo zvážili jinou dopravu dětí do mateřské školy.

Děkujeme, Hana Janoštíková