Rozloučení s předškoláky.

Konec školního roku se každoročně nese v duchu loučení s mateřskou školou pro děti, které nastoupí od září do 1.třídy základní školy. Loni nám tato oblíbená akce vzhledem k epidemiologické situaci odpadla, letos jsme se jí už nemohli dočkat. Za účasti rodičů a paní učitelky Mgr. Lenky Odložilíkové ji zahájila ředitelka MŠ Tlumačov, paní Hana Janoštíková. Přivítala všechny přítomné a úvodní slovo se neslo v duchu nostalgie z ubíhajícího času.

V očích několika maminek se objevily slzičky, emoce začaly pracovat naplno. Ředitelka školy zařadila k úvodnímu proslovu nasbírané slovní perličky našich dětí a vyloudila na tvářích hostů odlehčený smích, který vystřídal smutek z toho, že předškolní děti končí svou docházku do mateřské školy a začíná jím nová etapa dalšího školní vzdělávání. Dále jsme pro rodiče připravili dětskou mόdní přehlídku, kdy se všichni děti prezentovaly nějakým kouskem mόdního oblečení a zkusily se vžít do rolí manekýnek a manekýnů. Přehlídka byla doprovázena humorným slovem paní ředitelky a bylo znát, že se všichni příjemně bavili. Ve druhé části programu došlo ke slavnostnímu pasování dětí do řad předškoláků. Všechny dostaly památeční šerpu, první školní vysvědčení, knihu pohádek a balíček pro předškoláky. Po slavnostním focení a proslovu paní učitelky, která bude učit od září 1.třídu, děti zasedly ke slavnostně prostřenému stolu, kde pro ně byla připravena hostina. Děkujeme paní Dujsíkové, která pro děti připravila výborné sladké hamburgery, na kterých si všichni s chutí smlsly. Nechyběl ani slavnostní přípitek dětským šampaňským. Vzhledem k opatřením, která jsou ještě nutná dodržovat, nám odpadla závěrečná diskotéka, která se pravidelně vždy při této příležitosti koná společně s posezením učitelek s rodiči při kávě a cukroví.

Přejeme všem našim dětem, které odejdou do 1. třídy základní školy hodně úspěchů a jedniček v příštím školním roce, který snad už proběhne bez omezení, bez distanční výuky a děti se budou moci neomezeně pravidelně setkávat ve školních lavicích se svými spolužáky a třídní učitelkou.
Hodně štěstí!