CELODENNÍ VÝLET DO ŠMOULÍ VESNIČKY

Na pondělí 22.5.2023 jsme se všichni moc těšili. Čekal nás celodenní výlet do Šmoulí vesničky v Brně. O půl desáté ráno, chvíli po ranní svačince jsme vyrazili všichni autobusem k cíli naší cesty. Do Brna jsme přijeli včas, na 11.00 hod jsme měli objednanou prohlídku šmoulího světa. S úžasem jsme procházeli místnosti, kde byla výstava instalována.

Po cestě jsme potkávali živé Šmoulíky, kteří se s námi zdravili a také ochotně fotili. Svět šmoulů doslova v nadživotní velikosti nás zcela uchvátil. V jedné z mnoha místností jsme se ocitli přímo ve středu šmoulí vesnice, mohli jsme nahlédnout přímo do jejich houbových domečků, které jsou tak veliké, že se do nich snadno vejde dítě i dospělák. V jednom z nich Taťka šmoula vařil kouzelný lektvar, ve druhém ležela Šmoulinka v posteli, ve třetím vařili šmoulové dobrý oběd. Na jedné straně šmoulí vesnice zurčel malý vodopád a pod ním na interaktivní obrazovce se objevoval zlý Gargamel, který chtěl všem malým šmoulům zničit jejich krásný les a vesnici. Plněním jednoduchých úkolů jsme zloducha pomohli zničit, aby už nemohl nikomu škodit. Nádherná byla prohlídka kouzelného lesa, kde jsme cestou museli zdolávat nejednu nástrahu, abychom les bezpečně zvládli projít. K tomu nám na cestu svítily kouzelné květiny a Šmoulinka nám pomáhala, abychom cestu v pohodě zvládli. Šmoulí kouzelný les nabízel mnoho objevů a interaktivních dobrodružství. Velké šmoulí dobrodružství jsme po malé občerstvovací zastávce zakončili romantickým letem na čápovi, který děti ve virtuální realitě přenesl do animovaného světa šmoulů. Této možnosti využily pouze děti, kteří k tomu našly odvahu a pustily se na tento vzdušný výlet.

Plni dojmů jsme vyrazili autobusem zpět ke školce, kde už na nás netrpělivě čekali rodiče. Věřím, že si měli s dětmi o čem povídat. Výlet se vydařil, šmoulí vesnička nás nezklamala, ba naopak, mnozí z nás by se tam znovu rádi podívali. Její návštěvu vřela doporučujeme, výstava potrvá až do 31.8.2023.