Ježibaby z Babince

V pátek 2.6.2023 přijelo za našimi dětmi ochotnické divadlo z Břestu s pohádkou „Ježibaby z Babince“. Vzhledem k tomu, aby pohádka s bohatými kulisami vyzněla tak jak má, nabídli jsme její shlédnutí i dětem z 1.stupně ZŠ Tlumačov a současně požádali vedení školy o povolení shlédnout tuto krásnou pohádku v prostorách velké tělocvičny.

Hraný příběh plný zápletek, kde hrály hlavní roli tulák Martin a tři čarodějnice, nás všechny moc zaujal. Odehrával se v lese a nechyběli tady ani jiné pohádkové bytosti, jako byl třeba vodník či lesní hejkal. Divadlo bylo plné pěkných písniček a ježibabího čarování. Pohádka se přítomným moc líbila a všichni herci byli na závěr odměněny bouřlivým potleskem.