Jak putovala kapička Evička

Nadpis článku je také názvem tématu, které jsme v týdnu probírali a ve kterém jsme se snažili dětem přiblížit sounáležitost s živou i neživou přírodou, koloběhem a skupenstvím vody. Naše hravé učení jsme začali příběhem o kapičce Evičce, jak cestovala od studánky v Krkonoších malým pramínkem, potůčkem, potokem a řekou Labe až do Německa do moře. … číst více

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obcí Tlumačov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění … číst více

Ochutnávka v MŠ

V rámci našich každodenních řízených činností s dětmi proběhla ve čtvrtek v obou třídách MŠ ochutnávka potravin, kterou si děti za pomoci učitelky přichystaly. Celý týden jsme se totiž učili poznávat naše smysly – v pondělí jsme pilně tvořili, kreslili a malovali a přitom zapojovali náš zrak, v úterý byly na programu hmatové hry, středa proběhla … číst více

Návštěva myslivce v MŠ

Ve čtvrtek 6.února 2014 jsme v naší mateřské škole přivítali vzácnou návštěvu. Pan Vlček – člen mysliveckého sdružení nám přišel popovídat o zvířátkách v lese a na poli. Dověděli jsme se zajímavé informace o tom , jak se o ně v zimě starat, čím je krmit, co rádi jedí a co jim naopak škodí. Pozorně jsme … číst více

Jezdíme do solné jeskyně

Společně s dětmi z naší mateřské školy jsme v rámci environmentální výchovy od měsíce ledna zahájili cyklus návštěv v solné jeskyni v Otrokovicích. Každý pátek vyrážíme se skupinkou devíti dětí na tento netradiční výlet. V jeskyni strávíme necelou hodinu, která uběhne vždy jako voda. Stále totiž máme co dělat. Děti mají ke svým hrám k dispozici … číst více

Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 23. ledna 2014 proběhne od 16.00 hod. v prostorách Mateřské školy Tlumačov schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Budou jim zde poskytnuty nejdůležitější informace týkající se zápisu do 1. ročníku. Ten v Základní škole Tlumačov proběhne 4. 2. 2014. Další potřebné informace a dokumenty k zápisu naleznete pod odkazem na webu ZŠ Tlumačov pod odkazem … číst více

Staráme se o zvířátka

Paní zima stále kraluje pevnou rukou, i když v kalendáři už vyhlížíme blížící se jaro. Stále je však kolem nás plno sněhu a zvířátka žijící ve volné přírodě hledají každý den něco dobrého k snědku. Ze zahrady naší mateřské školy vidíme přes Morávku lesík, ze kterého nás pravidelně navštěvují srnky a zajíci. Jejich přítomnost nám prozradil … číst více

Moštování jablíček

Včera jsme ještě sbírali s dětmi z mateřské školy Tlumačov barevné listy v parku, dnes už na ztemnělé obloze vyhlížíme první sněhové mráčky a těšíme se, že si užijeme bílé Vánoce. Přesto ještě na naší výstavce v šatnách zůstává vzpomínka na podzimní dny a s nimi spojenou návštěvu místní moštárny, kterou nám zprostředkovala ochotná babička našeho … číst více

Zážitky z výstavy

Děti a paní učitelky z Mateřské školy v Tlumačově dostaly pozvání od místního svazu zahrádkářů na výstavu ovoce a zeleniny, která se konala 30. září 2013 na místní sokolovně. Zrovna v tuto dobu jsme společně s dětmi probírali téma ovoce a zeleniny v naší školce, a proto jsme se na výstavu moc těšili. Hned po příchodu … číst více